festdobraskola.sk

Národný projekt

ZRUČNOSTI NA TRHU PRÁCE

Získajte príspevok cez ÚPSVaR na podporu vzdelávania vďaka čomu získate jazykový kurz ZADARMO.

1. kontaktujte nás so žiadosťou o zapojenie sa do projektu na: festdobraskola@gmail.com

2. stiahnuť a vytlačiť žiadosti a ostatné dokumenty

3. vyplniť žiadosti
– pomôžu vám uprednostňované pracovné pozície

4. odniesť na podateľňu Úradu práce, alebo ich tam poslať poštou

Žiadať o tento príspevok NEmôže:

– samostatne zárobkovo činná osoba
podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti,

– študent strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,

– poberateľ starobného dôchodku,

– poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku

Mám záujem o kurz zdarma

Vyplňte tento formulár, odošlite ho a my sa Vám ozveme naspäť a pomôžeme Vám s vybavením celej žiadosti o kurz zadarmo.


V prípade, že máte doplňujúce otázky kontaktujte nás na festdobraskola@gmail.com alebo na tel. č. 0917 065 415