festdobraskola.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Skúšobná hodina

Každý študent, ktorý má záujem o jeden z kurzov, má pred jeho začatím nárok na 60-minútovú skúšobnú hodinu. Túto hodinu si môže objednať emailom na: festdobraskola@gmail.com alebo na tel. čísle 0917 065 415.

PLATBA ZA KURZ

Jazykové kurzy sa zakúpia min. 3 dni pred začatím kurzu prostredníctvom webu www.festdobraskola.sk. Ak sa študent rozhodne, že vo výučbe nechce pokračovať, nahlási svojej lektorke zrušený termín a nahlási náhradný termín na adrese: festdobraskola@gmail.com. Zrušenie hodiny je potrebné nahlásiť min. 3 hodiny pred začatím hodiny. V prípade, že študent viac nechce pokračovať v štúdiu, bez ohľadu na to koľko hodín mu ostáva do zaplateného kurzu, peniaze za kurz spätne nevraciame.

VÝUČBA POČAS SVIATKOV

Vo Fest dobrej škole sa nevyučuje počas sviatkov. Výnimkou je vianočné obdobie voľna, ktoré zvyčajne trvá 2 týždne. Počas letných prázdnin prebieha riadna výučba. Počas vianočných prázdnin sa vyučuje podľa dohody so študentom. Počas víkendov sa nevyučuje.

MEŠKANIE NA ZAČIATKU LEKCIE

Meškanie je potrebné nahlásiť lektorovi telefonicky. Ak žiak mešká a nenahlási to vopred, povinnosťou lektora je počkať 15 minút. Po uplynutí tohto času hodina prepadá a lektor má právo zaradiť si do rozvrhu inú lekciu.

PRESUNUTIE LEKCIE

Lekciu si možno presunúť na základe dohody s lektorom.  Presunutie lekcie navrhuje lektor podľa toho, ako má v rozvrhu voľné miesto. Pravidlom je, že nový termín lekcie zadáva vždy do jedného týždňa od jej presunutia z pôvodného termínu.

ZRUŠENIE LEKCIE

Lekcia sa dá zrušiť 48 hodín pred jej plánovaným uskutočnením. Lektor ponúkne študentovi 2 náhradné termíny podľa toho, ako to dovoľuje rozvrh hodín, ktorý má stanovený. Zrušená lekcia musí byť odučená vždy do jedného týždňa od pôvodného termínu. Náhradné termíny, ktoré učiteľ ponúkne, majú byť čo najbližšie k termínu, na ktorý je študent zvyknutý. Ak študent odmietne oba ponúkané termíny, lekcia prepadne.

Zaplatené, no neodučené lekcie sa nedajú prenášať do ďalšieho mesiaca.

V zmysle autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom je zakázané lekcie nahrávať a vyhotovovať z nich akýkoľvek fotografický, zvukový alebo iný záznam. Porušenie môže viesť k občianskoprávnemu súdnemu konaniu, resp. trestnému postihu.